Hesperian Health Guides

سلامت ماندن در زمان انتشار ویروس کرونا — کووید-۱۹

حقایقی در مورد ویروس کرونا

در بسیاری امراض، به همان اندازه که صحتمندتر و قویتر باشید، سیستم معافیت بدن شما خوبتر کار میکند و بهتر میتوانید در مقابل امراض بجنگید ویا در صورت مصاب شدن به آنها زودتر شفایاب شوید.

بدن خود را درمقابل کووید-۱۹ وسایر امراض تقویه کنید

New covid well-1.png
 • · غذاهای سالم بخورید، شامل پروتین بخصوص ماهی چربی دار همچنان میوه‌ها و سبزیجات. از غذاهائی استفاده کنید که سیستم معافیت بدن شما را تقویه نماید مانند سیر، زنجفیل و زردچوبه.
 • · افرادی که رنگ پوست روشن دارند، روزانه برای ۱۵ دقیقه قرارگرفتن در شعاع آفتاب کمک میکند تا ویتامین- D مورد نیاز بدن ساخته شود که در مبارزه با امراض کمک میکند. در صورت داشتن جلد تیره و همچنان با پیشرفت سن، زمان بیشتری نیاز است تا در شعاع آفتاب قرار گیرید.
 • · روزانه حدود ۲لیتر آب، چای، یخنی ویا سایر نوشابه‌های صحی را بنوشید.
 • · به قدر کافی خواب شوید – ۷ یا ۸ ساعت در شبانروز.
 • · دستهای خودرا مکرر بشوئید، بخصوص قبل از تهیه یا خوردن غذا و بعد از رفع حاجت.
 • a man playing the guitar and singing.
 • · تمرینات روزانه: پیاده گردی، دویدن، حرکات ورزشی، یوگا یا تایچی و تمرینات تنفسی را اجرا کنید. تمریناتی که قلب و شُش‌های شما را تقویت میکند مانند بلندرفتن از پله‌ها و دَویدن کمک میکند تا بدن شما با انتانات ریه بهتر مقابله کند. طریق دیگر تمرین شُش‌ها و بلندبردن روحیه آوازخواندن (یا قرائت) به صدای بلند میباشد.
 • · الکول ننوشید، شراب یا الکول سیستم معافیت بدن را ضعیف میسازد.
 • · سگرت نکشید و در جائی که سگرت یا غلیان کشیده میشود، نروید. دود سگرت به شُش‌های شما که در مقابل حملهٔ ویروس کرونا قرار دارد، ضرر میرساند.

سلامت روانی و عاطفی خود را تقویت نمایید تا احساس بهتری داشته باشید

ماندن در خانه و تماس نداشتن با افراد خارج از منزل در مبارزه با اپیدمی بااهمیت است اما میتواند سبب آن شود که احساس انزوا، اندوه ویا نگرانی پیدا کنید.

 • جنبه‌های خوب زندگی خودرا قدر کنید. به خانواده و دوستان مورد علاقهٔ خود، به زمین که شما را تغذیه میکند و به طبیعت اطراف خود، به کسی که شما را کمک نموده، به کسانی که با شما عبادت میکنند ویا هرچیز دیگری که شما را خوشحال میسازد، فکر کنید.
 • Alt= a woman making a telephone call
 • · اگر احساس ناراحتی دارید، توسط تیلفون ویا با حفظ فاصلهٔ ۲متری (۶ فت) با اعضای خانواده ویا دوستان خود صحبت نمایید و احساس خود را با آنها شریک سازید. اما از اجتماعات وسیع و ساحات مزدحم اجتناب کنید. با افراد بدون تماس و با فاصله احوالپرسی کنید.
 • · چیزی تهیه کنید- رسم یا موزیک ویا چیزی که بپوشید یا بخورید.
 • · به دیگر افراد کمک کنید، بخصوص به اطفال و آنهائی که در وضعیت مشکل قرار دارند.

مقاومت جامعهٔ خود را در مقابل کرونا تقویت نمایید

Alt= خانمی که با استفاده از دستشوئی محلی، دست‌های خود را میشوید
بوتل را از آب پُر نگهدارید
میله برای آویزان کردن بوتل آب و صابون
پایه‌ها همچنان میتوانند دیوار شوند
صابون و ریسمان
ریگ جغل برای جلوگیری از پاشیده شدن آب
میخ چوبی تا پایدل را از ریختن آب دور نگهدارد
پایدل چوبی که به سرپوش بوتل بسته شده است

اپیدیمی همه افراد یک جامعه را متأثر میسازد. درحالیکه هر خانوار باید از خود مواظبت کرده و کوشش نماید تا مصئون بماند، ما نمیتوانم بدون مواظبت یکدیگر ویروس کرونا را پشت سر بگذاریم. در جامعه و محل خود با دیگران کار کنید تا اینکه همه افراد:

 • غذای کافی به خوردن داشته باشند. جمع آوری غذا تا با افراد نیازمند شریک ساخته شود. مواد غذائی در زمین‌های غیراستفاده شده کشت شود. به همه مردم رسیدگی شود تا افراد محتاج شناسائی گردند.
 • آب آشامیدنی صحی به دسترس داشته باشند ویا امکانات صحی سازی آب را داشته باشند.
 • بتوانند دست‌های خود در محلات عام بشویند. ساختن دست شوئی‌های محلی و آماده ساختن آب و صابون.
 • مصئون باشند. اطفال و بزرگسالان بی سرپرست، آنهائی که مورد سوءرفتار یا خشونت قرار گرفته اند به کمک نیاز دارند. والدین ویا افرادی که قهر خود را بر دیگران خالی میکنند به حمایت نیاز دارند.
 • New covid well-5.png
 • کسی را برای صحبت کردن داشته باشند. افرادی را که تنها زندگی میکنند ملاقات نموده و با حفظ فاصلهٔ اجتماعی باآنها صحبت کنید.
 • بدانند که کووید-۱۹ چیست، چگونه وقایه میشود و افراد مصاب به بیماری کرونا چطور مواظبت شوند.

توجه به همه مشکلات صحی، نه فقط کووید-۱۹

هرچند کوید-۱۹ یک حالت اضطرار است، نباید بدان معنی باشد که مردم از سایر مواظبت‌های صحی مورد نیاز محروم شوند. خدمات صحت باروری، جلوگیری از حاملگی و مواظبت دوران حاملگی بازهم ضروری است. در مشاوره و تداوی امراض مزمن مانند توبرکلوز، اچ آی وی، مرض شکر (دیابت) و حالات دیگر نباید وقفه ایجاد شود چون سبب مشکلات صحی و حتی مرگ شده میتواند. اطفال به واکسیناسیون نیاز دارند و توزیع پشه‌خانه‌ها و دواهای ضد ملاریا در جائی که نیاز اند باید ادامه یابد. عرضه این خدمات میتواند به گونهٔ متفاوت از طریق تیلفون یا پیام‌های کتبی و انتقال دوا و تدارکات لازم در سطح منازل برای جلوگیری از آمدن به کلینیک، انجام شود.This page was updated:۱۲ Jan ۲۰۲۴