Hesperian Health Guides

آیا بیماری شما کووید-۱۹ ( کرونا) است — کووید-۱۹

حقایقی در مورد ویروس کرونا


فهمیدن اینکه یک فرد کدام بیماری را دارد، بدون معاینه مشکل است. کووید-۱۹ نظر به هر شخص میتواند اعراض و علایم مختلفی داشت باشد و بسیاری از این علایم می‌توانند از اثر سایر مشکلات صحی نیز بوجود آیند. علایم میتوانند خفیف، ناراحت کننده ویا خیلی وخیم باشند.

آیا علایم خطر موجود اند: مشکل تنفس ویا درد شدید در سینه؟ آیا تب بلند موجود است (۳۹ درجه سانتیگرید/ ۱۰۲ درجه فارنهایت ویا بلندتر) و دواهای ضدتب کمک نمی‌کنند؟

شخص به کمک در یک مرکز صحی نیاز دارد. به شماره معلومات در مورد کرونا (در افغانستان شماره ۱۶۶) جهت گرفتن معلومات در مورد اینکه کجا بروید و چه کنید، تماس بگیرید. همه افرادی که با فرد مریض تماس داشته اند نیز ممکن است منتن باشند، حتی اگر هیچ علامه‌ای نداشته باشند. خود و دیگران را از مصاب شدن به مرض محافظه نمایید.
آیا تب بلند، سرفه خشک، خستگی ویا نفس کوتاهی موجود است؟ اینها معمول ترین علایم کووید-۱۹ میباشند.
میتواند از سبب ویروس کرونا باشد ویا در اثر ویروس‌های دیگر. هرگاه این علایم موجود بود، آزمایش (تست) نمائید تا تشخیص شما دقیق شود. میتوانید در خانه تداوی کنید. نوع مرض مهم نیست، دیگران را از مریض شدن محافظه کنید.اگر شخص بیشتر از ۵۵ ساله باشد، بیماری قلبی داشته باشد، مشکلات شُش داشته باشد، مرض شکر داشته باشد دراین حالات خطر وخامت مریضی بیشتر است. زودتر مشورهٔ طبی بگیرید.اگر حالت شخص وخیم شد و علایم عاجل ظاهر گردید، به کمک در شفاخانه نیاز دارد. دیگران را از مریض شدن محافظه کنید.
آیا درد اعضای بدن، بندش بینی، گلودردی، از بین رفتن حس ذایقه ویا حس بویائی موجود است؟ اینها علایم مرض کرونا اند مگر ویروس های دیگر نیز میتوانند این مشکلات را بوجود آورند. بدون آزمایش فهمیدن آن مشکل است اما مواظبت این نوع بیماران مشابه است.
آیا سرفهٔ مرطوب یا عطسه موجود است؟ اگر ویروس کرونا هنوز در حوزهٔ شما موجود نیست در آنصورت سرفهٔ مرطوب، گلودردی، ریزش‌بینی و تب بیشتر امکان دارد که علایم سرماخوردگی یا انفلوانزا باشد نسبت به ویروس کرونا
آیا شخص اغلب علایم حساسیت را دارد (بندش یا ریزش بینی، خارش چشم‌ها، سردرد، مشکلات تنفس) و تب ندارد؟ احتمالاً اینها فقط علایم حساسیت سابقهٔ فرد میباشند.This page was updated:۱۲ Jan ۲۰۲۴